Aktualności

Odeszli nasi bliscy – informacje o pogrzebach

Z przykrością zawiadamiamy że zmarł nasz członek Adam Tereszkiewicz.
Był oddanym społecznikiem i pełnił następujące funkcje:

  • W latach 1993-1997 – wiceprzewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej;
  • Od 1999 do 2001 roku był Prezesem PZN OM.

Dla wielu z nas – Przyjaciel, Autorytet, Wzór Społecznika.
Msza Żałobna odbędzie się 20 kwietnia 2018 r. o godzinie 13.00 w kościele Matki Bożej Dobrej Rady w Krakowie ul. Dygasińskiego 44a – obok przystanku tramwajowego i autobusowego ul. Wlotowa.
Rodzina zmarłego zapewnia transport na miejsce wiecznego pochówku na cmentarz w Prokocimiu ul. Bieżanowska 147.


Równocześnie informujemy o śmierci naszej koleżanki Krystyny Terleckiej która w latach 1999-2003 pełniła funkcje Wiceprezesa Zarządu Okręgu PZN OM.
Cześć jej pamięci.


Ponadto informujemy o śmierci koleżanki Wandy Mytnik – członkini i działaczki Koła Nowa Huta. Pogrzeb odbędzie się 19.04.2018 w Łysej Górze o godzinie 13.30.

Zapytanie ofertowe – szkolenie „Nauka orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się”

W związku z realizacją projektu „Włączenie społeczne i zawodowe osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Małopolski” realizowanego przez Polski Związek Niewidomych Okręg Niewidomych w ramach Oś Priorytetowa: 9 Region spójny społecznie Działanie: 9.1 Aktywna integracja Poddziałanie: 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, zwracamy się z prośbą o wycenę  szkolenia „Nauka orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się” w formie indywidualnej.

Ilość uczestników: 15
Miejsce przeprowadzenia szkolenia:
woj. małopolskie
Przewidywany termin realizacji szkolenia: grudzień 2017-grudzień 2018 roku
Termin składania wyceny: 10.12.2017

Oferty prosimy przesyłać na adres pzn@pzn.malopolska.pl, lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu.

Audiodeskrypcja w Teatrze Starym – aktualizacja

WAŻNE! Organizatorzy tj. Wydział Spraw Społecznych UMK zmienili datę przedstawienia „Płatonow”!

Przedstawienie odbędzie się 1 grudnia 2017 czyli w piątek o godzinie 18:00.

Osoby zapisane na listę będą proszone, by przed przedstawieniem udały się do kasy biletowej w teatrze w celu uiszczenia opłaty za bilet (5 zł) oraz odbióru biletów.

Informujemy jednocześnie, iż PZN Okręg Małopolski nie jest organizatorem wyżej wspomnianego wydarzenia, a tylko pośrednikiem między UMK a chętnymi.

Audiodeskrypcja w Teatrze Starym

Szanowni Członkowie, Teatr Stary zwrócił się z propozycją organizowania 1 spektaklu miesięcznie z audiodeskrypcją. Propozycja na 1 grudnia (przeniesione z 4) to sztuka „Płatonow” realizowana na Scenie Kameralnej Teatru Starego przy ul. Starowiślnej. Koszt biletu dla osoby niepełnosprawnej to 5 zł.

Chętnych prosimy o zapisy telefoniczne w biurze Okręgu pod numerem 12 262 53 59.