Projekt „Aktywni razem” 

Od lipca 2015 r. realizowany jest projekt „Aktywni razem” dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w ramach którego prowadzone będą  m.in. zajęcia z języka angielskiego.  Zajęcia odbywać się będą w nowej siedzibie Okręgu Małopolskiego PZN przy ul. Olszańskiej 5 w Krakowie, w miesiącach lipiec – listopad 2015 r. Poziom grupy średniozaawansowany (lower intermediate).

Zajęcia są odpłatne: 200 zł cały kurs z możliwością płatności w 2 ratach (2×100 zł).Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Biurem Okręgu PZN OM. Ilość miejsc ograniczona.

Projekt „Teatr inspiracją do działań”

„Teatr inspiracją do działań” to projekt realizowany przez Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie. W jego ramach odbyły się spektakle oraz warsztaty teatralne, a seniorzy włączyli się w pomoc osobom niewidomym.

W Teatrze Bagatela i Teatrze KTO odbyły się spektakle z audiodeskrypcją („Kochankowie nie z tej ziemi”, „Kredyt zaufania”, „Atrament dla leworęcznych. Komedia absurdalna”). Osobom niewidomym w drodze do teatru, podczas spektaklu, a także po jego zakończeniu towarzyszyły wolontariuszki i wolontariusze ze Szkoły @ktywnego Seniora. Zainteresowani mieli okazję uczestniczyć w spektaklu bez ponoszenia kosztów, ale przede wszystkim wzmacniali postawę otwartości na drugiego człowieka oraz chęć aktywnego spędzania czasu i angażowania się w działania ważne i pożyteczne – dla siebie i dla innych.

Członkowie PZN OM wzięli też udział w cyklu warsztatów teatralnych, które poprowadził aktor Teatru Bagatela – Piotr Urbaniak. Podczas pięciu spotkań uczestnicy poznali techniki recytacji, interpretacji tekstu, uczyli się gry zespołowej w oparciu o ćwiczenia, pracy nad rolą, pracy z postacią pozytywną oraz negatywną, a także pracy nad mową ciała. Warsztaty teatralne zakończyły się tematycznym konkursem z nagrodami. Uczestnikom spotkań należą się podziękowania za stworzenie dobrej atmosferze i ogromne zaangażowanie.

Projekt „Teatr inspiracją do działań” jest finansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Warunkiem skorzystania z proponowanych działań jest przynależność do PZN OM oraz dostarczenie do biura Okręgu Małopolskiego PZN deklaracji uczestnictwa.

fio

Projekt realizowany w ramach zadania „Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych”

Uprzejmie informujemy, że w ramach realizowanego przez PZN OM zadania dofinansowanego przez MOPS Kraków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych  w ramach zadania „Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych” zaplanowano dwa wyjścia do teatru.

Serdecznie zapraszamy członków PZN OM do udziału w dwóch spektaklach w Teatrze Bagatela:

21 maja br. (czwartek) godz. 16 – Boeing, boeing – Odlotowe narzeczone

29 maja br. (piątek) godz. 16 –  Okno na parlament

Uprzejmie informujemy, że z udziału w spektaklach mogą skorzystać wyłącznie pełnoletni mieszkańcy Gminy Miejskiej Kraków.

images


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących realizowanych zadań uprzejmie prosimy o kontakt z Biurem Okręgu Małopolskiego PZN:

tel: 12-262-53-59 lub 12-262-53-14

Serdecznie zapraszamy


Projekty

Projekty realizowane |Projekty zakończone