Cykl koncertów symfonicznych

Informacje o serii koncertów symfonicznych „Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga” współorganizowanych przez PZN: