Festiwal Kultury Bez Barier – zaproszenie

Szanowni Państwo,

Muzeum Archeologiczne w Krakowie serdecznie zaprasza na zajęcia dla osób z niepełnosprawnością wzroku w ramach 6. Warszawskiego Festiwalu Kultury bez Barier:

30.09. (niedziela), godz. 11:00 – 12:30 warsztaty „Zabawy z pradziejową ceramiką”
Zajęcia wprowadzają w tajniki ceramiki pradziejowej. Na wystawie „Pradzieje i wczesne średniowieczne Małopolski” uczestnicy poznają najstarsze metody wykonywania i wypału naczyń oraz obejrzą niektóre z zabytków znalezionych na terenie Małopolski i ich kopie. Zdobytą wiedzę wykorzystają podczas części warsztatowej, wykonując własne gliniane naczynie.
Zajęcia skierowane są do uczniów szkół podstawowych.

1.10. (poniedziałek), godz. 12:00 – 13:30 „Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski” – zwiedzanie wystawy z przewodnikiem
Lekcja na wystawie prezentującej najdawniejszą przeszłość zachodniej Małopolski pomiędzy 70 000 lat p.n.e. a rokiem 1300 n.e. Uczestnicy zapoznają się ze zmianami środowiska, sposobami zdobywania pożywienia, osadnictwem, ubiorami, ozdobami, uzbrojeniem, wytwórczością, wymianą, wierzeniami i sztuką. Oprócz zabytków archeologicznych na wystawie znajdują się liczne rekonstrukcje, makiety oraz figury ludzi naturalnej wielkości z różnych epok (możliwość dotykania). Uczestnicy będą również mieli możliwość zapoznania się z kopiami wybranych zabytków.
Zajęcia skierowane są do uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

Miejsce: Muzeum Archeologiczne w Krakowie, ul. Poselska 3
Koszt wszystkich zajęć: 5 zł od uczestnika
Link do strony Festiwalu: http://www.wtkbb.pl/

Jeśli wyrażą Państwo chęć udziału w zajęciach, prosimy o zgłoszenia na adres: rezerwacja@ma.krakow.pl lub pod nr telefonu (12) 422 71 00, w. 43.