Aktualności

Zapytanie ofertowe – szkolenie „Nauka orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się”

W związku z realizacją projektu „Włączenie społeczne i zawodowe osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Małopolski” realizowanego przez Polski Związek Niewidomych Okręg Niewidomych w ramach Oś Priorytetowa: 9 Region spójny społecznie Działanie: 9.1 Aktywna integracja Poddziałanie: 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, zwracamy się z prośbą o wycenę  szkolenia „Nauka orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się” w formie indywidualnej.

Ilość uczestników: 15
Miejsce przeprowadzenia szkolenia:
woj. małopolskie
Przewidywany termin realizacji szkolenia: grudzień 2017-grudzień 2018 roku
Termin składania wyceny: 10.12.2017

Oferty prosimy przesyłać na adres pzn@pzn.malopolska.pl, lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu.

Audiodeskrypcja w Teatrze Starym – aktualizacja

WAŻNE! Organizatorzy tj. Wydział Spraw Społecznych UMK zmienili datę przedstawienia „Płatonow”!

Przedstawienie odbędzie się 1 grudnia 2017 czyli w piątek o godzinie 18:00.

Osoby zapisane na listę będą proszone, by przed przedstawieniem udały się do kasy biletowej w teatrze w celu uiszczenia opłaty za bilet (5 zł) oraz odbióru biletów.

Informujemy jednocześnie, iż PZN Okręg Małopolski nie jest organizatorem wyżej wspomnianego wydarzenia, a tylko pośrednikiem między UMK a chętnymi.

Audiodeskrypcja w Teatrze Starym

Szanowni Członkowie, Teatr Stary zwrócił się z propozycją organizowania 1 spektaklu miesięcznie z audiodeskrypcją. Propozycja na 1 grudnia (przeniesione z 4) to sztuka „Płatonow” realizowana na Scenie Kameralnej Teatru Starego przy ul. Starowiślnej. Koszt biletu dla osoby niepełnosprawnej to 5 zł.

Chętnych prosimy o zapisy telefoniczne w biurze Okręgu pod numerem 12 262 53 59.

Zdjęcia z jubileuszów 60-lecie kół PZN

Kochani Członkowie,
chcieliśmy Was poinformować , że trzy Koła PZN OM: Nowy Targ, Gorlice i Wieliczka obchodziły Jubileusze 60-lecia powstania. Wszystkie trzy uroczystości były doskonale przygotowane i przebiegły bardzo sprawnie. Dziękujemy organizatorom za wspaniałe uczty: duchową i dla ciała.

DZIĘKUJEMY!

Zdjęcia z:

Czytaj dalej Zdjęcia z jubileuszów 60-lecie kół PZN