Aktualności

Urlopy w Kołach

Tegoroczne urlopy w Kołach odbywają się w następujących terminach:

  • Krowodrza 01.07.2018 do 05.09.2018
  • Nowa Huta 02.07.2018 do 02.09.2018
  • Podgórze 01.07.2018 do 31.08.2018
  • Wieliczka 25.06.2018 do 01.08.2018
  • Bochnia 09.07.2018 do 19.08.2018
  • Wadowice 13.08.2018 do 07.09.2018
  • Tarnów 16.07.2018 do 20.08.2018

Dnia 3.05.2018 zmarł Członek Zarządu Okręgu Józef Handzlik

Pożegnanie

„Prawdziwym przyjacielem jest ten dzięki któremu staję się lepszy” – powiedział Jan Paweł II. I właśnie na tym polegał fenomen naszego Kolegi Józefa Handzlika. Każdy, kto go poznał, kto z nim pracował, wiedział, że w każdej sytuacji musi postępować tak, by nie nadużyć Jego zaufania. Wieloletnia funkcja Prezesa Koła PZN w Kętach, 19 lat działalności w Zarządzie Okręgu Małopolskiego Polskiego Związku Niewidomych, w tym 12 lat pełnienia funkcji wiceprezesa, to czas Jego zawsze dobrych rad, przemyślanych rozwiązań i świetnej organizacji pracy. Ale przede wszystkim to lata ogromnego zaangażowania w nasze problemy, problemy osób z dysfunkcją wzroku – i w tym nikt i nic nie będzie w stanie Go zastąpić. Zawsze można było na Niego liczyć, nie przeszkodziła nawet choroba – jeszcze pod koniec kwietnia brał udział w zebraniu Zarządu Okręgu Małopolskiego PZN. Nieraz wystarczył telefon, krótka rozmowa, by wiele pozornie trudnych sytuacji dawało się szybko rozwiązać. Jak był ceniony świadczą Jego kontakty z ludźmi; zawsze przyjazne i pełne wzajemnego szacunku. To dzięki jego osobowości i autorytetowi tak dobrze układały się relacje Koła z władzami Kęt, tak wiele udawało Mu się zrobić dla naszego środowiska. Został uhonorowany licznymi odznaczeniami branżowymi i państwowymi. Był i pozostanie niezwykle ważny dla wszystkich, którzy Go znali.

Panie Józefie, Przyjacielu; bard Leonard Cohen śpiewał, że my, ludzie „jesteśmy dzisiaj tu, jutro tam” i że wszystkich nas czeka ta sama droga, więc mówimy Ci po prostu „do zobaczenia”.

Odeszli nasi bliscy – informacje o pogrzebach

Z przykrością zawiadamiamy że zmarł nasz członek Adam Tereszkiewicz.
Był oddanym społecznikiem i pełnił następujące funkcje:

  • W latach 1993-1997 – wiceprzewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej;
  • Od 1999 do 2001 roku był Prezesem PZN OM.

Dla wielu z nas – Przyjaciel, Autorytet, Wzór Społecznika.
Msza Żałobna odbędzie się 20 kwietnia 2018 r. o godzinie 13.00 w kościele Matki Bożej Dobrej Rady w Krakowie ul. Dygasińskiego 44a – obok przystanku tramwajowego i autobusowego ul. Wlotowa.
Rodzina zmarłego zapewnia transport na miejsce wiecznego pochówku na cmentarz w Prokocimiu ul. Bieżanowska 147.


Równocześnie informujemy o śmierci naszej koleżanki Krystyny Terleckiej która w latach 1999-2003 pełniła funkcje Wiceprezesa Zarządu Okręgu PZN OM.
Cześć jej pamięci.


Ponadto informujemy o śmierci koleżanki Wandy Mytnik – członkini i działaczki Koła Nowa Huta. Pogrzeb odbędzie się 19.04.2018 w Łysej Górze o godzinie 13.30.

Zapytanie ofertowe – szkolenie „Nauka orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się”

W związku z realizacją projektu „Włączenie społeczne i zawodowe osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Małopolski” realizowanego przez Polski Związek Niewidomych Okręg Niewidomych w ramach Oś Priorytetowa: 9 Region spójny społecznie Działanie: 9.1 Aktywna integracja Poddziałanie: 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, zwracamy się z prośbą o wycenę  szkolenia „Nauka orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się” w formie indywidualnej.

Ilość uczestników: 15
Miejsce przeprowadzenia szkolenia:
woj. małopolskie
Przewidywany termin realizacji szkolenia: grudzień 2017-grudzień 2018 roku
Termin składania wyceny: 10.12.2017

Oferty prosimy przesyłać na adres pzn@pzn.malopolska.pl, lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu.

Audiodeskrypcja w Teatrze Starym – aktualizacja

WAŻNE! Organizatorzy tj. Wydział Spraw Społecznych UMK zmienili datę przedstawienia „Płatonow”!

Przedstawienie odbędzie się 1 grudnia 2017 czyli w piątek o godzinie 18:00.

Osoby zapisane na listę będą proszone, by przed przedstawieniem udały się do kasy biletowej w teatrze w celu uiszczenia opłaty za bilet (5 zł) oraz odbióru biletów.

Informujemy jednocześnie, iż PZN Okręg Małopolski nie jest organizatorem wyżej wspomnianego wydarzenia, a tylko pośrednikiem między UMK a chętnymi.