Półkolonie – ogłoszenie

Półkolonie nadzieja-krakow.org.pl

LATO W MIEŚCIE DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ORGANIZOWANE PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KRAKÓW I STOWARZYSZENIE NADZIEJA

Miejska Kraków i Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja serdecznie zapraszają dzieci i młodzież z dysfunkcją wzroku (w miarę wolnych miejsc z innymi niepełnosprawnościami) w wieku 7 – 21 lat z terenu Gminy Miejskiej Kraków na dwie pięciodniowe półkolonie organizowane w terminie: 27.07.2020 – 31.07.2020 r. (pierwszy turnus), 03.08.2020 – 07.08.2020 r. (drugi turnus). Półkolonie będą zorganizowane na terenie Zespołu Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie przy ul. Tynieckiej 6.

Każdy turnus będzie liczyć 16 dzieci i 4 opiekunów oraz kierownika. Kadrę półkolonii będą stanowić specjaliści z długoletnim doświadczeniem pedagogicznym. Program półkolonii będzie nastawiony na integrację w oparciu o aktywizację ruchową i zajęcia artystyczne (muzyczne i plastyczne). Program będzie obejmować aspekty rewalidacyjne, rekreacyjne, edukacyjne, artystyczne, sportowe i integracyjne. W czasie turnusów zajęcia będą realizowane w większości na świeżym powietrzu w oparciu o dwa place zabaw, siłownię zewnętrzną, ścieżkę edukacyjno-sensoryczną, malowniczy ogród. W przypadku zajęć wymagających przestrzeni zamkniętej i niesprzyjających warunków atmosferycznych zajęcia odbywać się będą na sali gimnastycznej i na terenie siłowni. Na turnusach będą realizowane zajęcia wokalno-muzyczne, zajęcia rytmiczne, zajęcia plastyczne, zajęcia sportowe (ergometry, urządzenia sportowe na wolnym powietrzu, Nordic Walking, piłka toczona dla niewidomych, tenis stołowy dla niewidomych), gry i zabawy, zajęcia edukacyjne (ścieżka edukacyjno-sensoryczna, przyrodoznawstwo), zajęcia rewalidacyjne (doskonalenie orientacji przestrzennej oraz czynności samoobsługowych) i zajęcia integracyjne realizowane w czasie wszystkich form zajęć. Wszystkim uczestnikom półkolonii będzie zapewniony catering w postaci drugiego śniadania, obiadu i podwieczorku oraz stałego dostępu do wody mineralnej. Dzieci z terenu Krakowa będą dowożone na zajęcia i odwożone po zajęciach wynajętym autobusem pod opieką jednego z wychowawców.
Na terenie miasta będzie wskazanych kilka punktów skąd dzieci będą zabierane na zajęcia i skąd rodzice będą odbierać dzieci po zajęciach.
Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem e-mail: biuro@nadzieja-krakow.org.pl, a wszelkich informacji udzielamy pod nr telefonu 602 174 181 w godzinach od 9.00 – 15.00. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności i symbolem niepełnosprawności O-04, zameldowane na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Dodatkowych informacje o działalności Stowarzyszenia Nadzieja można uzyskać na stronie: nadzieja-krakow.org.pl
Półkolonie są finansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków, a udział dzieci w półkoloniach jest bezpłatny.
Piotr Stefański
Prezes Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja
tel. 602 174 181
ul. Tyniecka 6, 30-319 Kraków
NIP 676-21-44-781,  REGON  357163257,  KRS 0000309642