Portal informacyjny Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON

Szanowni Państwo,
Pragniemy podzielić się radością, że wystartował portal SOW, który posłuży osobom niepełnosprawnym do zdobywania wiedzy w zakresie m.in. pozyskiwania środków z PFRON.

Więcej informacji w załączniku: Portal SOW PFRON – informacje

Portal informacyjny Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON działa pod adresem: https://portal-sow.pfron.org.pl/