Wyjście do Muzeum Narodowego

Szanowni Państwo

w imieniu Muzeum Narodowego w Krakowie zapraszam na spotkanie dotyczące twórczości Stanisława Wyspiańskiego. Spotykamy się w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie przy alei 3 Maja 1, w dniu 26 marca (wtorek) 2019 roku o godz. 17:00. Wstęp bez rezerwacji, opłata 1 zł.

Zapraszamy na wystawę „Wyspiański Nieznany”. Dotkniemy i doświadczymy mniej znanej części twórczości tego młodopolskiego artysty. W centrum naszych zainteresowań będzie książka rozumiana wielowymiarowo. I forma i treści były ważnymi kwestiami dla Stanisława Wyspiańskiego, wobec tego obu poświęcimy uwagę. Poznamy działanie ponad stuletnich pras drukarskich, przebieg procesu powstawania materiałów drukowanych – od idei, przez ilustracje i marginesy po gotową książkę. Nie zabraknie i księgozbioru – tak tego, którym karmił się umysł Wyspiańskiego, jak i tego, który potem sam stworzył.

Wykorzystamy tyflografiki odkrywające sekrety składu typograficznego słynnego dramatu Wesele. Typografia była dla artysty bardzo ważna. Nie tylko pisał książki, ale zajmował się także ich stroną wizualną projektując układ strony a także współpracując z drukarzami na każdy etapie druku.

Z poważaniem

Katarzyna Szczygieł

Katarzyna Szczygieł
Dział Edukacji
Muzeum Narodowe w Krakowie
al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków
tel.(48) 12 43 35 595
NIP:675-000-44-42