Zajęcia z języka angielskiego z panią Natalią Kaczor

Ósmego Maja, w siedzibie Małopolskiego okręgu Polskiego Związku Niewidomych, odbyły się zajęcia z języka Angielskiego, które prowadziła pani Natalia Kaczor.

Zajęcia rozpoczęły się bardzo miłym akcentem. Uczestniczka pani Renata obchodziła swoje urodziny. Uradowani uczestnicy odśpiewali na cześć jubilatki gromko „100 lat” W języku Angielskim. Po radosnej integracji uczestnicy zajęć ochoczo przystąpili do lekcji. Po zajęciach podzielili się opiniami i swoimi spostrzeżeniami. Prowadząca zajęcia, pani Natalia Kaczor, zwróciła uwagę, iż zauważa, że prowadzone zajęcia przyczyniają się do rozwoju osobistego uczestników, jak i wzbogacają kulturowo osoby uczestniczące w spotkaniu. Pani Teresa zwróciła uwagę na to, iż prowadząca szkolenie zwraca uwagę na to, w jaki sposób prawidłowo wypowiadać wyrazy w języku Angielskim.

Wśród uczestniczących osób daje się odczuć bardzo silną motywację do nauki. Pozostałe osoby chwaliły prowadzącą panią Natalię mówiąc, że prowadzi zajęcia z ogromną wrażliwością i empatią uwzględniając wśród uczestników indywidualne podejście, uwzględniające niepełnosprawność wzroku.