Każdy może pomóc

Chętne osoby mogą wesprzeć działania naszej organizacji, do czego serdecznie zachęcamy.

Można to zrobić na cztery sposoby, a mianowicie poprzez:

– przekazanie darowizny,

– podjęcie wolontariatu, podczas którego ochotnicy pomagaliby Członkom PZN OM w życiu codziennym lub działaliby w naszym biurze,

zatrudnienie osoby niewidomej lub słabowidzącej, co wiąże się z korzyściami dla obu stron,

podarowanie 1 % podatku w corocznym rozliczeniu podatkowym na rzecz naszego stowarzyszenia.

Wszystkim Osobom Dobrej Woli, którzy popierają i wspierają PZN OM serdecznie dziękujemy.


 

Każdy może pomóc!

Darowizny | Zostań Wolontariuszem | Zatrudnij niewidomego | Podaruj 1% podatku |