Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski

Polski Związek Niewidomych jest największą i najstarszą organizacją w Polsce działającą na rzecz osób niewidomych i słabowidzących od przeszło 65 lat.

W Okręgu Małopolskim Polskiego Związku Niewidomych zrzeszonych jest ok. 3 500 osób niepełnosprawnych z tytułu wady wzroku stopnia znacznego i umiarkowanego – dzieci, dorosłych, osób starszych. Są to osoby, które urodziły się niewidome, utraciły wzrok w wyniku wypadków losowych lub postępującej choroby. Są również takie, które z  powodu nieuleczalnych schorzeń, w niedługim czasie utracą resztki wzroku i staną się osobami zupełnie niewidomymi.

Dążąc do ich społecznej i zawodowej rehabilitacji podejmujemy szereg działań mających na celu poprawę ich funkcjonowania w życiu codziennym i zawodowym.

Pomagamy osobom tracącym wzrok i ich bliskim w odnalezieniu się w nowej sytuacji,  wynikającej z utraty wzroku. Uczymy jak być samodzielnym w domu, w podróży, w pracy i jak aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Pracujemy na rzecz systemowych rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie osób z dysfunkcją wzroku i dbamy o ich właściwe postrzeganie.

Uczestniczymy w spotkaniach, konferencjach, naradach na szczeblu województwa i  kraju promując działalność PZN OM oraz podejmując wszelkie działania przeciw wykluczeniu społecznemu naszych Członków. Jesteśmy koordynatorem działań rehabilitacyjnych świadczonych przez 23 jednostki terenowe z województwa małopolskiego. Czynimy wszelkie starania o środki finansowe u władz na szczeblu gminy, powiatu, województwa, środków unijnych i prywatnych darczyńców, które pozwalają na realizację zadań statutowych naszej organizacji.

W ostatnich latach nawiązaliśmy współpracę z następującymi jednostkami samorządu terytorialnego:

– Urząd Miasta Krakowa,

– Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,

– Małopolski Urząd Wojewódzki,

– Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

Rokrocznie uczestniczymy w „Tygodniu Osób Niepełnosprawnych – Kocham Kraków z Wzajemnością”, podczas którego prezentujemy swoje działania statutowe, pomoce  rehabilitacyjne i optyczne, z jakich mogą korzystać osoby z dysfunkcją wzroku w życiu codziennym, w edukacji oraz w pracy zawodowej.


Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski

Misja |Zostań Członkiem PZN | Władze PZN OM |Historia PZN OM | Jednostki Terenowe |Dokumenty PZN OM |Nagrody i wyróżnienia | Galeria |Partnerzy PZN OM |