Misja PZN OM

Naszym głównym celem jest społeczna integracja, rehabilitacja podstawowa, społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z tytułu dysfunkcji narządu wzroku. Działamy w celu ochrony interesów zawodowych, ekonomicznych oraz społecznych osób niewidomych i  słabowidzących oraz przeciwdziałaniu ich dyskryminacji. Reprezentujemy naszych Członków wobec organów naczelnych państwa, administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innych instytucji.

Oferowane formy wsparcia:

Realizując zadania statutowe organizujemy na rzecz naszych Członków przede wszystkim:

 • poradnictwo prawno – społeczno – obywatelskie,
 • poradnictwo zawodowe,
 • poradnictwo rehabilitacji podstawowej,
 • poradnictwo informatyczne,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • poradnictwo diabetologiczne dla osób chorych na cukrzycę,
 • poradnictwo tyflotechnologiczne z zakresu doboru specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego, pomocy dydaktycznych i optycznych,
  • naukę orientacji przestrzennej (poruszania się z białą laską),
  • szkolenia z zakresu czynności dnia codziennego i samoobsługi,
  • szkolenia dla dzieci niewidomych i słabowidzących oraz ich rodziców/opiekunów,
  • szkolenia dla osób niewidomych i słabowidzących poszukujących pracy – z zakresu aktywizacji zawodowej oraz pośrednictwo w uzyskaniu zatrudnienia,
  • szkolenia wyjazdowe z zakresu rehabilitacji podstawowej dla nowoprzyjętych Członków,
  • szkolenia dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych z tytułu dysfunkcji narządu wzroku,
  • kursy językowe,
  • kursy komputerowe,
  • spotkania integracyjne (m.in. Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niewidomych, Wystawa prac plastycznych Osób Niewidomych i Słabowidzących itp.),
  • zajęcia terapeutyczne (arteterapia, muzykoterapia, gimnastyka wodna).

Ponadto prowadzimy także punkt biblioteczny wyposażony w pozycje książki mówionej – nagranych w systemie cyfrowym.

Rokrocznie poszerzamy działalność na rzecz naszych Członków, oferując im coraz to bardziej zróżnicowane formy rehabilitacji społecznej i zawodowej dostosowane do ich indywidualnych potrzeb.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji narządu wzroku do włączenia się w poczet Członków naszego stowarzyszenia. Jesteśmy dla Was!


 

Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolska

Misja |Zostań Członkiem PZN | Władze PZN OM |Historia PZN OM | Jednostki Terenowe |Dokumenty PZN OM |Nagrody i wyróżnienia | Galeria |Partnerzy PZN OM |