Dokumenty PZN OM

Zapraszamy wszystkich chętnych Państwa do zapoznania się z dokumentami Okręgu Małopolskiego PZN

Statut PZN OM 2018

Regulamin Komisji Rewizyjnych PZN

Regulamin pracy Zarządu Koła PZN OM

Regulamin Zarządu Okręgu Małopolskiego PZN

Sprawozdania

Rok 2018

Bilans oraz rachunek zysków i strat 2018

Rok 2017

Sprawozdanie za rok 2017

Bilans oraz rachunek zysków i strat 2017

Rok 2016

Sprawozdanie 2016

Bilans oraz rachunek zysków i strat 2016

Rok 2015

Sprawozdanie 2015

Bilans 2015

Rachunek zysku i strat 2015

Informacje dodatkowe 2015

Rok 2014

sprawozdanie merytoryczne opp 2014

rachunek wyników 2014

bilans 2014

informacje ogólne 2014

informacje uzupełniające do bilansu 2014

Rok 2013

sprawozdanie merytoryczne opp 2013

rachunek wyników 2013

bilans uproszczony 2013

informacja dodatkowa 2013

Rok 2012

sprawozdanie merytoryczne opp 2012

rachunek wyników 2012

bilans uproszczony 2012

informacja dodatkowa

Rok 2011

Bilans PZN OM 2011 rok

Informacja dodatkowa PZN OM 2011 rok

Informacja dodatkowa PZN OM 2011 rok

Rachunek wyników PZN OM 2011 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Okręgu Małopolskiego Polskiego Związku Niewidomych za 2011 rok

Rok 2010

Bilans PZN OM 2010 rok

Informacja dodatkowa PZN OM 2010 rok

Informacja dodatkowa PZN OM 2010 rok

Rachunek wyników PZN OM 2010 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Okręgu Małopolskiego Polskiego Związku Niewidomych za 2010 rok


Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolska

Misja |Zostań Członkiem PZN | Władze PZN OM |Historia PZN OM | Jednostki Terenowe |Dokumenty PZN OM |Nagrody i wyróżnienia | Galeria |Partnerzy PZN OM |