Projekty PZN OM

Od ponad 65 lat Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski pomaga osobom z dysfunkcją narządu wzroku.

Podstawą naszych działań są projekty, które poprzez uzyskanie środków finansowych od naszych partnerów i darczyńców, wprowadzamy w życie. Dążymy tym samym  do wspierania aktywizacji osób zrzeszonych w PZN OM na różnych płaszczyznach życia.

Serdecznie zapraszamy.


Projekty

Projekty realizowane |Projekty zakończone